Acties

Met de module Acties kunt u al uw activiteiten en gebeurtenissen centraal en/of decentraal vastleggen op basis van uw contactpersonen en u kunt de afhandeling van uw acties volgen.

In het kort
Alle activiteiten en gebeurtenissen die u niet mag vergeten, kunt u als actie invoeren en koppelen aan de contactpersoon van uw relatie. Een actie kan een afspraak zijn maar ook een herinnering dat er teruggebeld moet worden of simpelweg een verjaardag die u niet mag vergeten.

Wanneer er een nieuwe actie voor u binnenkomt, bijvoorbeeld een telefoontje terwijl u in bespreking was, wordt deze nieuwe actie met een berichtje op het beeldscherm gemeld. Bij de actie is te zien op welke datum en tijd de actie ingevoerd is en door wie. Verder ziet u om welke gebeurtenis het gaat, op welke datum deze plaats vindt en wanneer de actie wordt vermeld op uw persoonlijke actielijst.

De plantermijn bepaalt de actiedatum. U kunt een aantal dagen vóór de actiedatum gewaarschuwd worden door een signaal.