Projecten

De module Projecten geeft u inzicht in de status van uw interne en externe projecten.

In het kort
Elke opdracht die uitgevoerd wordt, kan vanaf het eerste begin gezien worden als een project, ongeacht de activiteiten. Zo zal elke opdracht voorafgegaan worden door een offerte(s), één of meer besprekingen en uiteindelijk kan dit leiden tot een opdracht. Daarna volgt het uitvoeren en het opleveren van het project.

De status geeft aan of het project nieuw is, een offerte is uitgebracht, opdracht is geworden, in uitvoering is of is afgehandeld. Zodra een project de status ‘opdracht’ krijgt, wordt de begindatum en de (geplande) einddatum vastgelegd.

Bij het project kunt u aangeven welke interne en/of externe medewerkers aan het project werken. Bij de relatie is alle informatie van het project direct opvraagbaar.