en meer . . .

Comop biedt voldoende mogelijkheden voor het produceren van standaard rapporten.

Overzichten van actuele en gearchiveerde tijdgebonden gegevens zijn direct beschikbaar. De tijdgebonden gegevens beschikken over statussen om de voortgang in goede banen te leiden en statussen voor het afhandelen van eventuele problemen. De historie van de status geeft u inzicht in wie wanneer een status wijzigde.

Met behulp van profielen beschermt u uw gegevens tegen onrechtmatig gebruik.

Om Comop flexibel aan te laten sluiten op de werkwijze in uw onderneming kunt u standaard gegevens afstemmen op uw organisatie.

Taal
De taalcomponent zorgt ervoor dat, wanneer bij een relatie een andere taal dan NL is ingesteld, de titulatuur en aanhef direct in de gekozen taal wordt samengesteld.

Adressen maken gebruik van de instellingen van het gekozen land. Hierdoor wordt de samenstelling van het adres afgestemd op de gebruikelijke samenstelling  van het gekozen land.
Bijvoorbeeld:    plaats van de postcode (voor of achter de plaatsnaam)
                      wel/niet een komma tussen postcode en plaats

Techniek
Comop is ontwikkeld met Visual Studio, VB (Visual Basic) met een MySQL (MariaDB) database en is geïntegreerd met Microsoft Word en Outlook. Comop werkt in de Cloud met een VPN verbinding.

Minimale systeemeisen
software                   Windows 10, Microsoft Office vanaf versie 2007
hardware                  Desktop of laptop

Voor aanvullende informatie of een kennismaking, bel of stuur een
e-mail.